Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium

Veszprém


2010. 12. 16.
Zsolnai Dávidra emlékeztek a Davidikumban

Emléktáblát emeltek a veszprémi Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium épületében az alapító Zsolnai Dávid (1742-1810) püspök halálának 200. évfordulója alkalmából. A püspök neve az általa alapított, és a keresztnevéről Davidikumnak elnevezett árvaház révén vált országosan ismertté, amely közel másfél évszázadon át sok szegény tanulónak adott otthont a továbbtanuláshoz.
Zsolnai Dávid Jánosházán született 1742-ben, Nagyszombatban a Szent István Szeminárium növendékeként készült papi hivatására. Teológiai tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte. 1770 körül szentelték pappá, s hamarosan szentszéki jegyző lett Nagyszombatban, majd Bajzáth József püspöksége idején került Veszprémbe. Volt somogyi főesperes, hatai prépost, majd általános püspöki helynök, címzetes apát és Zala vármegye táblabírája, s részt vett az országgyűléseken is a veszprémi káptalan követeként. 1806-ban szentelték püspökké. Neve az általa alapított, és a keresztnevéről Davidicumnak elnevezett árvaház révén vált országosan ismertté, amely közel másfél évszázadon át sok szegény tanulónak adott otthont a továbbtanuláshoz.
Az ünnepség elején Dobosné Burján Adrienn, az utódintézmény igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket. Zsolnai Dávid már életében szerette volna létrehozni az árvaházat a szegény sorsú és árva gyerekek részére, de ez nem sikerült. Így vagyona jelentős részét hagyta végrendeletében a Szent Dávid királyról elnevezett nevelőház felállítására, építésére, emlékeztetett az alapító-névadóra. Az árvaház végül 1828-ra épült fel Hornyik János kanonok és Kolossváry Sándor kanonok további anyagi támogatásával, Hild József tervei alapján. Az 1920-as évektől a Piarista Gimnázium növendékei lakták, a háború alatt hadikórház volt, majd államosították. 1993. augusztus 28-án nyitotta meg újból kapuit, mint középiskolai és főiskolai kollégium. 1997 óta kizárólag középiskolai kollégium.
Az ünnepi eseményen Borián Tibor piarista atya, egykori igazgató Zsolnai Dávid püspök tevékenységét méltatta és felelevenítette a kollégium történetét, majd Márfi Gyula érsek megáldotta az emléktáblát. Végül Varga Miklós, a Piarista Öregdiákok Egyesületének nevében elhelyezte az emléktábla alatt az emlékezés koszorúját. Az ünnepségen közreműködtek a Davidikum kollégista növendékei verssel és hegedűjátékkal.

Toldi Éva/Magyar Kurír

Az eseményen készült fényképek itt megtekinthetők.